Diensten

Wat heeft Lynsey Dubbeld te bieden?

Met zo’n vijftien jaar ervaring in onderzoek, beleid en communicatie in de broekzak, ben ik gespecialiseerd in trendanalyse, contentstrategie en copy writing. In het bijzonder op het vlak van duurzame mode.

Via trendanalyses kunnen actuele (markt)ontwikkelingen worden gevolgd en begrepen. Mijn trendonderzoeken zijn gebruikt door bedrijven, overheden, non-profit organisaties en ngo’s.

Trendanalyses liggen ook aan de basis van de publicaties en presentaties die op mijn CV prijken. Ik schrijf zelfstandig achtergrond- en nieuwsartikelen, opiniestukken, blogs en boeken. En ik kan – als schrijver én (eind)redacteur – uit de voeten met teksten voor websites en speeches.

Bovendien verzorg ik regelmatig presentaties, lezingen, colleges en workshops over mens- en milieuvriendelijke mode.

Dankzij mijn ervaring met onderzoekswerk, beleidsadvies en communicatieprojecten, beschik ik over een gedegen inhoudskennis over innovaties in (informatie- en communicatie)technologie, duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de circulaire economie en mode.

Vanuit deze veelzijdige kennis kan ik publicaties en presentaties verzorgen, én een bijdrage leveren aan onderzoeksprojecten, beleidstrajecten en trendmonitoring. Bijvoorbeeld als het gaat om het uitvoeren van literatuurverkenningen, interviews en observaties; het organiseren van expertbijeenkomsten, inclusief de verslaglegging en analyse ervan; het interpreteren en samenvatten van onderzoeksuitkomsten; en het vertalen van onderzoeksresultaten naar handreikingen voor beleid, praktijk en/of publiek, bijvoorbeeld in de vorm van rapporten, vakpublicaties en lezingen.

Kijk voor mijn andere werk als trendanalist, contentstrateeg en copy writer op Lynseydubbeld.nl.

fotografie Jaap Jelsma

fotografie Jaap Jelsma

Advertenties